Pętelki dopuszczone są do kontaktu z żywnością.

Produkowane wyłącznie w obiektach posiadających certyfikat GFSI.

Zastosowanie w przetwórstwie mięsnym.

W procesie obróbki produktu niewskazana jest temperatura powyżej 200°C.