Warunki przechowywania

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu

- Trzymać z dala od nasłonecznionego miejsca

- Temperatura przechowywania: 0 - 35°C

- Wilgotność względna: 50-70%

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych kartonach lub opakowaniach

Uwaga! Niewłaściwe przechowywanie może spowodować uszkodzenie produktu!

Termin przydatności
Okres przydatności wynosi 24 miesiące dla osłonek standardowych. Natomiast 9 miesięcy (licząc od daty produkcji) dla produktów zawierających oleje roślinne.

Przygotowanie do użycia
Osłonki Wienie-Pak nie mogą być moczone przed użyciem.

Zalecana średnica przepełnienia
Osłonki Wienie-Pak muszą być wypełnione zgodnie z RSD. Niedopełnienie lub przepełnienie osłonki może powodować niepożądane efekty, takie jak: gruszkowaty kształt kiełbasy, pomarszczenie osłonki czy problemy z obieraniem produktu.

Temperatura obróbki
Na żadnym etapie produkcji nie jest wskazane poddanie temperaturze wyższej niż 80°C osłonki Wienie-Pak. Wyższa temperatura może doprowadzić do jej wadliwego działania lub pożaru.

Inne
Osłonki Wienie-Pak są niejadalne. Dlatego też produkt należy przed spożyciem obrać. Czyste odpady osłonek mogą być kompostowane lub wykorzystywane jako źródło energii w spalarniach.